Redzikowo, Poland
A:
B: Redzikowo, Poland

See on Google Maps